công tắc tua zigbee 2 nút viền vàng

089.648.8299
089.648.8299